Planned Breeding: February 2020 Pitto to Chu (Pira)

G Pitto z Duricovho Dvora IPO1, SVV1, SKJ, FCI, AKC, HD/ED A/A
VD Chu z Kostiviarskej (Pira) SKJ, FCI, AKC, SVV1, HD/ED A/A

Planned Breeding February 2020 Yago Von Felsschlucht Bach To Lara Katargo


Yago is my personal protection dog
Lara BH/VT, SVV1 HD/ED A/A, SKJ, FCI